De la proiectare la emiterea autorizatiei de construire

 • Proiectare si Avizare

Proiectarea:
Proiectele cuprinse in portfoliul de lucrari de pe acest site nu sunt proiecte tip, ci au fost realizate la cererea clientilor. Ele au rolul de a va face o imagine asupra tipului de arhitectura promovat de firma noastra. Suntem insa deschisi in a adopta si alte stiluri arhitecturale, in limita bunului gust.
Proiectarea in arhitectura pune probleme complexe, ce, in general, nu isi gasesc raspunsuri certe si unice, in matricea stintelor exacte. In proiectare, solutiile sunt influentate de o multitudine de factori, de natura tehnica sau artistica.
1. EXIGENTE IN PROIECTARE
Proiectarea unei cladiri trebuie sa satisfaca o serie de exigente functionale, estetice, economice, structurale, ecologice, de comportare in timp, de orientare cardinala, de viteza de executiei etc.. Dumneavoastra, ca beneficiar, puteti avea o ierarhizare proprie a importantei acestor criterii, dar de cele mai multe ori veti fi in egala masura interesati de toate criteriile. Din pacate, aproape toate aceste exigente, duse catre limita lor maxima de realizare, sunt incompatibile unele cu altele. Spre exemplu, cea mai economica cladire are o forma cat mai compacta, de preferinta paralelipipedica, are putine ferestre, este facuta din materiale ieftine. Sa le luam pe rand: forma riguros compacta raspunde slab exigentelor estetice, care cer varietate formala, cel putin intr-o oarecare masura, si celor functionale, pentru ca spatiile interioare si exterioare sunt proiectate nu atat dupa nevoile lor naturale, cat pentru a se incadra in forma prevazuta initial. Numarul mic de ferestre are impact negativ atat asupra functionalitii, cat si asupra aspectului ecologic. Materialele ieftine, in general, nu se comporta bine la trecerea timpului. Din punct de vedere economic, criteriul structural recomanda anumite solutii care, din punct de vedere functional nu sunt viabile: despartiri structurale intre cat mai multe spatii interioare, numar mic de ferestre, si altele.
 In concluzie, exigentele pe care trebuie sa le satisfaca proiectarea conduc in directii divergente. Rolul arhitectului este sa impace aceste tendinte, sa realizeze cel mai bun compromis intre acestea, in functie de accentul pus de client pe una sau mai multe dintre exigente.
2. PROIECTE DE SPECIALITATE
Un proiect complet de executie include urmatoarele specialitati: arhitectura, rezistenta, instalatii (sanitare, termice, electrice, de climatizare) fiecare fiind intocmite de specialisti in domeniul respectiv. Noi va oferim toate componentele unui proiect de executie complet. Exista o practica destul de comuna: nu se intocmesc proiecte de instaltii, lasandu-se totul la latitudinea executantilor. Economia ce se realizeaza astfel la proiectare se poate reflecta intr-o instalatie electrica insuficienta ca putere, in pozitii arbitrare ale corpurilor de iluminat si de incalzit, in incalzirea inegala sau insuficienta a diverselor spatii interioare si multe alte astfel de neplaceri. Recomandarea noastra vizeaza intocmirea proiectelor de instalatii pentru toate tipurile de constructii.
Neacordarea atentiei cuvenite proiectului de structura de rezistenta genereaza situatii mai grave. In cel mai bun caz cladirea va fi semnificativ mai scumpa. In cazul mai putin bun, cladirea poate prezenta vicii structurale importante si in unele cazuri se ridica problema legitima a posibilitatilor reale de utilizare in conditii de confort , siguranta si legalitate a acesteia.
Coordonarea specialitatilor revine sefului de proiect – arhitectul. O modificare operata intr-unul dintre proiectele de specialitate enumerate mai sus poate antrena modificarea tuturor celorlalte. Spre exemplu marirea unei ferestre poate face imposibila amplasarea unui radiator, poate afecta structura de rezistenta sau poate determina mutarea unor conducte sanitare.
3. FAZELE PROIECTARII
Tema de proiectare completata de catre beneficiar – exprima intentiile investitionale, solicitarile si optiunile acestuia
Faza de ofertare si incheiere a contractului, pe baza portofoliului de lucrari sau a unei schite de proiect insusita de beneficiar.
Obtinerea certificatului de urbanism de catre firma noastra sau de care beneficiar.
Intocmirea studiilor de specialitate: ridicare topografica, studiu geotehnic, sau in cazul interventiilor pe cladiri existente a expertizei tehnice.
Modificarea schitei de proiect conform cu cerintele beneficiarului, definitivarea solutiei de arhitectura si insusirea acesteia prin semnatura de catre beneficiar.
Inaintarea proiectului catre inginerii de specialitati. Din acest moment modificarile la proiect se fac cu mai mare dificulate, implicand si celelalte specialitati. Modificarile dorite de beneficiar dupa acesta faza implica costuri suplimentare si decalarea termenelor de predare.
Intocmirea proiectului tehnic (P.T.) si extragerea din acesta a pieselor ce formeaza proiectul de autorizare a constructiei (P.A.C.). Acest proiect este necesar pentru obtinerea avizelor, acordurilor si a autorizatiei de construire si trebuie verificat de verificatori autorizati de M.L.P.A.T.
Depunerea acestor documentatii la autoritatile competente si obtinerea avizelor slicitate prin Certificatul de urbanism.
Obtinerea autorizatiei de construire.
Intocmirea proiectului de executie (P.E.) care este compus din proiectul tehnic, detaliile de executie (D.D.E.) si antemasuratori – cantitatile de lucrari necesare pentru realizarea investitiei.
In vererea obtinerii Autorizatiei de executie, exista posibilitatea contractarii proiectarii doar pana la faza D.T.A.C., desi nu se recomanda aceasta solutie. Ea va duce la o economie initiala in faza de proiectare, dar va determina o crestere importanta a costurilor de executie, o scadere a calitatii constructiei si compromiterea conceptiei arhitectului. Absenta antemasuratorilor si a detaliilor de executie va da posibilitatea aparitiei unor rezolvari tehnice inadecvate ce vor implica cheltuieli ulterioare pentru remedierea problemelor.
 Proiectele de executie se intocmesc in doua sau mai multe exemplare ce se predau beneficiarului.
Durata de realizare a unui proiect variaza in functie de complexitatea proiectului si de problemele de avizare.
Recomandam contractarea unui proiect complet de executie P.E. pentru toate specialitatile (arhitectura, rezistenta si instalatii)

Avizarea
Pentru a putea construi o cladire, modifica sau demola una existenta, din punct de vedere legal, este necesara o autorizatie de construire. Pentru obtinerea acestei autorizatii trebuie parcursi trei pasi principali: certificat de urbanism, obtinerea acordurilor si/sau avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism si obtinerea Autorizatiei de Construire.
1. CERTIFICATUL DE URBANISM
Certificatul de urbanism este actul prin care autoritatea responsabila din zona dumneavoastra va informeaza ce si in ce conditii puteti construi. El se elibereaza de catre Primarii sau Consilii Judetene, in baza unei cereri din partea dumneavoastra si cateva acte care va sunt la indemana: act de proprietate, intabulare, cadastru, un memoriu si o cerere. Durata legala de emitere a certificatului, masurata de la depunerea actelor, este de maxim 30 de zile. Certificatul de urbanism nu permite construirea ci enumera doar actele necesare pentru a obtine Autorizatia de construire.
2. AVIZE SI ACORDURI
Exista doua categorii de avize si acorduri: unele se obtin de la furnizorii de utilitati (apa, canal, energie electrica, gaze, telefonie, salubritate), iar altele de la diverse autoritati, privitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie) si altele. Nu se cer toate aceste avize pentru fiecare cladire, ci doar cele relevante in fiecare caz. Durata legala de emitere a avizelor, masurata de la depunerea actelor, este de maxim 30 de zile.
Pe langa proiect, avize si acorduri, se mai pot solicita de catre primarii: declaratie pe proprie raspundere ca imobilul nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rol intr-o instanta judecatoreasca, extras C.F, studiu geotehnic, ridicare topografica, acordul vecinilor, expertize tehnice, diverse studii etc. Din nou, aceste acte sunt cerute selectiv, dupa caz.

3. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
Autorizatia de construire se elibereaza de catre aceleasi autoritati ca si in cazul Certificatului de urbanism, in general primariile. Actele necesare sunt enumerate mai sus. Durata de eliberare a autorizatiei, de la depunerea actelor, este tot de 30 de zile. Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent din valoarea investitiei autorizate (0,5% pentru persoanele fizice si 1% pentru cele juridice).
Durata totala a autorizarii, de la depunerea actelor pentru certificatul de urbanism rezulta din insumarea timpilor enumerati mai sus; pentru Bucuresti ea este de 4-5 luni in medie, in conditii obisnuite. Din acest motiv, momentul propice de incepere a autorizatii este cu 5-6 luni inainte de preconizata incepere a lucrarilor, pentru siguranta.
Recomandam contactarea arhitectului in vederea intocmirii proiectului cu cel putin 4-6luni (in functie de complexitate) inainte de preconizata incepere a lucrarilor de construire.

Intocmirea de planuri urbanistice (P.U.D sau P.U.Z)
Daca prin Certificatul de urbanism s-a solicitat inocmirea de P.U.D (plan urbanistc de detaliu) sau P.U.Z.(plan urbanistic zonal) acesta trebuie aprobat de catre Consiliul local sau Consiliul judetean dupa caz, inainte de a se depune documentatia in vederea obtineri Autorizatiei de construire.
Planurile urbanistice se intocmesc de care arhitecti cu drept de semnatura in acest domeniu inscrisi in Registrul Urbanistilor. Firma noastra ofera servicii si in acest domeniu.
Si in acest caz se vor solicita de care primarii avize distincte fata de cele pentru Autorizatia de construire. In functie de caz este necesara intocmirea de studii suplimentare ca de exemplu Studiul de impact asupra mediului. Durata aprobarii unui plan urbanistic variaza intre 6-12luni.

There are no comments yet, be the first to say something